Tôn Chỉ Hoạt Động Sứ Mệnh và Tầm Nhìn

Vận Tải Nội Bài 247 không ngừng phấn đấu để nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong đó, Vận Tải Nội Bài 247 luôn tạo ra môi trường làm việc tốt nhất để xây dựng một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp, luôn đoàn kết, gắn bó,

tạo dựng niềm tin cho khách hàng, đối tác và không ngừng vươn tới những mục tiêu cao hơn trên hành trình phát triển hướng tới tương lai

Tầm nhìn

Trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực vận tải đưa đón khách hàng , cho thuê xe và dịch vụ vận tải ...

Sứ mệnh

Vận Tải Nội Bài 247 không ngừng phấn đấu để nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp và hiệu quả trên hành trình phát triển hướng đến tương lai.

Tôn chỉ của chúng tôi:

Tuân thủ nghiêm túc các văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm của Nhà nước và Thành phố trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Triển khai đồng bộ có hệ thống công tác đào tạo, tạo điều kiện tốt nhất cho CBCNV không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tuyển dụng lao động đáp ứng yêu cầu : Đủ về số lượng - Giỏi về chuyên môn - Khoa học về tổ chức - Chuyên nghiệp về phong cách.

Tiếp cận, áp dụng kịp thời, có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong mọi hoạt động , chú trọng đầu tư chiều sâu và cải thiện môi trường làm việc của người lao động.

Thiết lập quan hệ gắn bó với khách hàng và thị trường, chú trọng mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước trên mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Vận Tải Nội Bài 247.